Lino Veljak

Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te doktorirao iz filozofije. Kao Humboldtov stipendist stručno se usavršavao u Frankfurtu na Majni. Nakon rada u Institutu za filozofiju u Zagrebu, predaje na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Objavio je devet autorskih i deset uredničkih knjiga, te više od 500 znanstvenih i stručnih radova iz polja filozofije i socijalne teorije (kako u zemlji, tako i u inozemstvu). Gostujući je profesor na većem broju europskih sveučilišta.
Ship G3e4cada8d 1920 Svjetlija

Slom civilizacije?

A to nije sve! Početak ovoga našeg milenija obilježava i iščezavanje razlike između istine i obmane, porast brutalnosti i najrazličitijih oblika nasilja. ...

Netko je rekao da bi Hitler dobio propagandni rat da je kojom nesrećom raspolagao televizijom. Tisuću puta ponovljena laž prihvaća se kao neosporna istina. Opovrgavanje laži ima sve ograničenije učinke zahvaljujući sprezi masovnih medija, društvenih mreža i onih (i globalnih i lokalnih) središta moći koja u vlastitom interesu promiču i financiraju proizvodnju misaone zbrke.

pročitaj više

Ruke4

Što je to humanizam?

Kantov kategorički imperativ, koji ima svoje duboke korijene u religijskoj i filozofijskoj tradiciji, da se spomene zlatno pravilo (ne čini drugom ono što ne bi htio da tebi drugi čine)…

Humanizam se posebno smije pozvati na onu formulaciju Kantova kategoričkog imperativa prema kojoj se ljudskost u vlastitoj osobi kao i u osobi drugoga uvijek mora koristiti i kao svrha, a nipošto tek kao sredstvo: ljudskost je tu samosvrha, a ne sredstvo za neke druge ciljeve.

pročitaj više

Naši Partneri