Manifest Humanizam inicijative

Photo of author
Podijeli na:

MANIFEST HUMANIZAM INICIJATIVE

Humanističke su vrijednosti kod nas i u svijetu u dubokoj krizi, sve više se gube i izobličuju. Radi njihova vraćanja u svijest ljudi te poticanja života koji će se temeljiti na njihovu prihvaćanju u cijelome društvu, utemeljujemo Nagradu za promicanje humanističkih vrijednosti.

Sudjelovanja i pripreme za Nagradu kao i pojačan senzibilitet za humanističke teme primjenjive na život, metodom nuđenja drugog – dobrog, sve šire će nadjačavati trendove otuđenja i iskrivljivanja vrijednosti te poticati elan za cijenjenje i življenje općeljudskih vrednota, što će utjecati na širi društveni kontekst. 

Današnjica jest sebeproizvodeće nečovještvo, protuprirodnost… Današnjica otuđuje čovjeka na svakom koraku … Okrećem se. Tražim Ljude oko sebe. Iščekujem susrete. Nema ih… sve ih je manje. Susreti izumiru. Takve pošasti treba spriječiti. Zaustaviti. Ne dati da se krivotvore radosti koje ispunjavaju Čovjeka… Ljude. Ne smije se dogoditi da sutra, za deset godina, susreta više ne bude, da se Ljudi prestanu susretati. Postajati Ljudi.  (akademik prof. dr. sc. Branko Despot, „Razgovori“, časopis Spectrum)

Nagrada se dodjeljuje pojedincima, organizacijama i/ili ustanovama za ovih šest djelatnosti koje imaju presudan utjecaj na društvo i društvenu svijest: 

 1. Televizija
 2. Radio
 3. Internet 
 4. Kazalište
 5. Film / igrana serija
 6. Koncerti

Nagradom se odaje priznanje zalaganju u tim djelatnostima za vrijednosti:

 1. Prava i slobode čovjeka
 2. Moral/etika / moralno-etički integritet 
 3. Održivi razvoj i očuvanje prirodnoga okoliša 
 4. Društveno odgovorno poslovanje 
 5. Humanost
 6. Pravda
 7. Ravnopravnost spolova
 8. Odgovornost medija
 9. Sloboda izražavanja, te istraživačko novinarstvo 
 10. Tolerancija 
 11. Međureligijski i ekumenski dijalog
 12. Individualna odgovornost prema sebi, drugima i svijetu

Nagradom se istodobno odaje priznanje u tim djelatnostima za razne oblike  suprotstavljanja prevladavajućim  dehumanizirajućim  pojavama: 

 1. Diskriminacija
 2. Nesnošljivost/isključivost (vjerska, etnička, svjetonazorska)
 3. Ksenofobija
 4. Poticanje na mržnju
 5. Koristoljublje, interesi
 6. Korupcija 
 7. Nepotizam
 8. Kriminal
 9. Zavist/ljubomora
 10. Pohlepa za moći i statusom
 11. Licemjerje (pojedinci, te u javnosti)
 12. Nedostatak empatije
 13. Ovisnosti (psihičke, fizičke, virtualne)
 14. Fizičko i psihičko nasilje (omalovažavanje, vrijeđanje),  te nasilje u medijima
 15. Depresija, apatija, stres…
 16. Senzacionalizam 
 17. Materijalističko-tržišna kultura, konzumerističko društvo
 18. Kaos mnoštva beskorisnih informacija: utjecaj, obmanjivanje, otuđenje; globalizacija svega
 19. Manipulacija – pojedinačno, i od strane društva/javnosti/medija 
 20. Ukalupljivanje (načina života) od strane društva/javnosti/medija
 21. Generiranje strahova od strane društva/javnosti/medija
 22. (Mas)medijsko kreiranje stvarnosti, relativiziranost istine

O Nagradi se odlučuje na temelju širokog uvida i na visokostručnoj razini, uz poticajne kriterije, s krajnjim ciljem da postane međunarodna/u EU, a razlog je za njezino utemeljenje da poticanjem pozitivno utječe na kvalitetu života, značajno za bolje društvo i svijet. 

Očekivanom podrškom sve više pojedinaca, znanstvenika, fakulteta, organizacija, institucija, medija – postići će se širenje humanističkih vrijednosti a učinak osvješćivanja rezultirat će vrijednosnim ponašanjem i stavom, čime Humanizam inicijativa dodatno dobiva na znanstvenoj težini.

© Inicijativni odbor


 

Komentiraj

Pridružite nam se!

POZIVAMO VAS da se kao suradnici pridružite poticanju općeljudskih vrijednosti u stvarnom životu!

Humanizam inicijativa okuplja kvalitetne ljude s plemenitim ciljevima i idealima odlučne da pokrenu bolje društvo!

Svi koji u bilo kojem obliku surađuju – podržavatelji su i pridruženi su Humanizam inicijativi.

  Naši Partneri