Humanizam inicijativa – impressum

Inicijativni odbor, uredništvo:

Boris Senker

akademik

Nataša Bjelan

dipl. fil. i komp. knjiž.

Tonči Matulić

prof. dr. sc.

Lino Veljak

prof. u. m. dr. sc.

Hrvoje Jurić

prof. dr. sc.

Mladen Cernjak

dipl. iur., producent

Suradnici:

Nikola Meheš

informatički programer

Igor Mihaljinec

savjetnik za društveno-humanistička pitanja

Snježana Matošević

dipl. politolog – novinar, sindikalni povjerenik

Damir Škarpa

dipl. ing., novinar, urednik, voditelj prodaje, organizator promocije

Ivan Mardešić

glazbenik, profesor 

Goran Matošević

fotograf, grafički urednik

Osnovna škola kralja Tomislava, Zagreb

‘Croatian Dragon’

Ivo Lučić

novinar i karstolog, znanstveno novinarstvo i zaštita prirode

Povjerenstva, Vijeće, Savjet:

Dubravka Oraić Tolić

akademkinja, književna teoretičarka, esejistica, pjesnikinja i prevoditeljica

Robert Raponja

dr. art., redatelj, profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Ksenija Pajić

akademska glumica

Maja Car

dipl. pedagoginja, ravnateljica OŠ kralja Tomislava

Krešimir Krolo

dr. sc., docent na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru

Gordan Nuhanović

novinar, književnik i putopisac

Mirko Mlakar

dr. sc., dipl. politolog, dugogodišnji novinar i urednik

Renata Belc Krog

radijska voditeljica

Josip Kučan

akademski glumac, studirao na Lee Strasberg institutu u New Yorku

Nina Silobrčić

filmska, tv i kazališna kostimografkinja

Ivan Dečak

pjevač, gitarist, skladatelj i tekstopisac grupe Vatra

Roberta Jakša Bonačić

radijska urednica i voditeljica

Karolina Lisak Vidović

televizijska urednica i voditeljica

Mario Kovač

dr. sc., kazališni i filmski redatelj

Tonći Maleš

ravnatelj i profesor u Humanističkoj gimnaziji u Zagrebu

Goran Kardaš

dr. sc., profesor filozofije i indologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 

Ivan Mokrović

redatelj, scenarist

Leon Žganec-Brajša

asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu, kazališni kritičar

Sead Alić

prof. dr. sc.

Diplomirao je filozofiju i južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je filozofiju medija. Redoviti je profesor na Sveučilištu Sjever. Voditelj je Centra za filozofiju medija i mediološka istraživanja iz Zagreba. Sudjelovao je na više od 100 znanstvenih simpozija, objavio je nekoliko stotina znanstvenih i publicističkih radova.

Dubravka Oraić Tolić

akademkinja

Doktor znanosti, književna teoretičarka, esejistica, pjesnikinja i prevoditeljica. Studirala je filozofiju i ruski jezik s književnošću. Dobitnica je Državne nagrade za životno djelo u području humanističkih znanosti za 2012., te Nagrade HAZU 2013. za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH u području književnosti za knjigu Akademsko pismo.

Boris Senker

akademik

Redoviti član u Razredu za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u kojoj je član Predsjedništva, voditelj Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU i predsjednik Znanstvenog vijeća za kazalište, film, radio i televiziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je professor emeritus na Odsjeku za komparativnu književnost, a u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža glavni urednik Kazališnog leksikona (u izradi). Teatrolog, kazališni kritičar, autor dramskih tekstova.

Mladen Cernjak

dipl. iur., producent

Filmski producent, direktor filma. Pravni fakultet u Zagrebu, filmska i tv produkcija u Beogradu. Poznat po serijama Game of Thrones 2 i 3 (2011.-2012.) (voditelj produkcije, Hrvatska), Law And Order (operativni producent), Četverored (1999.), te po filmovima DragonHeart (1995.), The Forbidden Kingdom (2008), Daylight,  The Last Legion – Dino De Laurentiis, The Great Escape, i brojnim filmskim ostvarenjima. Govorio je engleski, talijanski, češki, slovački, makedonski… Na ZOI u Sarajevu 1984. bio je koordinator produkcije, za UN–Hrvatska je DCOLD, zamjenik glavnog direktora za logistiku i distribuciju 1992. 1995. Direktor je 14. Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu.

Lino Veljak

prof. u. m. dr. sc.

Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te doktorirao iz filozofije. Kao Humboldtov stipendist stručno se usavršavao u Frankfurtu na Majni. Nakon rada u Institutu za filozofiju u Zagrebu, predaje na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Objavio je devet autorskih i deset uredničkih knjiga, te više od 500 znanstvenih i stručnih radova iz polja filozofije i socijalne teorije (kako u zemlji, tako i u inozemstvu). Gostujući je profesor na većem broju europskih sveučilišta.

Hrvoje Jurić

prof. dr. sc.

Diplomirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu, gdje predaje na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju. Zamjenik je voditelja Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. Pomoćni je urednik časopisa Filozofska istraživanja i njegova međunarodnog izdanja Synthesis philosophic. Održao je veliki broj javnih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te je izlagao na brojnim filozofskim simpozijima.

Tonči Matulić

prof. dr. sc.

Hrvatski teolog i bioetičar; teologiju studirao u Splitu i Zagrebu, magistrirao i doktorirao moralnu teologiju na Accadema Alfonsiana Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu. Specijalizirao bioetiku na Institutu za bioetiku Katoličkog sveučilišta Svetog Srca u Rimu, te na Institutu za etiku Kennedy Sveučilišta Georgetown u Washingtonu. Profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te je bio njegov dekan. Autor je brojnih članaka i nekoliko knjiga uglavnom bioetičke tematike. 

Nataša Bjelan

dipl. fil. i komp. knjiž.

Diplomirala je filozofiju, te komparativnu književnost i filmologiju i teatrologiju na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu. Engleski jezik, University of Cambridge, u Londonu. Stručno usavršavanje iz
filozofije, logike i etike, AZOO. Usavršavanje za provedbu Eu projekata. Urednica i prevoditeljica, pisac
kritika. Dobitnica Rektorove nagrade za scenarij, te Nagrade stručne komisije J. Juvančić, T. Maroević, S.
Horvat za umjetnost. Autorica je i organizatorica humanističkih programa.

Naši Partneri