Inicijativni odbor Humanizam inicijative

Boris Senker

akademik

Redoviti član u Razredu za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u kojoj je član Predsjedništva, voditelj Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU i predsjednik Znanstvenog vijeća za kazalište, film, radio i televiziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je professor emeritus na Odsjeku za komparativnu književnost, a u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža glavni urednik Kazališnog leksikona (u izradi). Teatrolog, kazališni kritičar, autor dramskih tekstova.

Nataša Bjelan

dipl. fil. i komp. knjiž.

Diplomirala je filozofiju, te komparativnu književnost i filmologiju i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Engleski jezik, University of Cambridge, u Londonu. Stručno usavršavanje iz filozofije, logike i etike, AZOO. Usavršavanje za voditeljicu provedbe projekata Eu fondova. Urednica i prevoditeljica, pisac kritika. Dobitnica Rektorove nagrade, te Nagrade stručne komisije J. Juvančić, T. Maroević, S. Horvat -za umjetnost, donacija Zg. banke. Autorica je i organizatorica brojnih humanističkih programa.

Tonči Matulić

prof. dr. sc.

Hrvatski teolog i bioetičar; teologiju studirao u Splitu i Zagrebu, magistrirao i doktorirao moralnu teologiju na Accadema Alfonsiana Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu. Specijalizirao bioetiku na Institutu za bioetiku Katoličkog sveučilišta Svetog Srca u Rimu, te na Institutu za etiku Kennedy Sveučilišta Georgetown u Washingtonu. Profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te je bio njegov dekan. Autor je brojnih članaka i nekoliko knjiga uglavnom bioetičke tematike. 

Hrvoje Jurić

prof. dr. sc.

Diplomirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu, gdje predaje na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju. Zamjenik je voditelja Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. Pomoćni je urednik časopisa Filozofska istraživanja i njegova međunarodnog izdanja Synthesis philosophic. Održao je veliki broj javnih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te je izlagao na brojnim filozofskim simpozijima.

Lino Veljak

prof. u. m. dr. sc.

Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te doktorirao iz filozofije. Kao Humboldtov stipendist stručno se usavršavao u Frankfurtu na Majni. Nakon rada u Institutu za filozofiju u Zagrebu, predaje na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Objavio je devet autorskih i deset uredničkih knjiga, te više od 500 znanstvenih i stručnih radova iz polja filozofije i socijalne teorije (kako u zemlji, tako i u inozemstvu). Gostujući je profesor na većem broju europskih sveučilišta.

Hrvoje Klobučar

ak. glumac

Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac; diplomirao na Akademiji dramskih umjetnosti. U ansamblu kazališta Gavella je od 2006. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade za izvanredan uspjeh na Akademiji. Dobio je nagradu Zlatni Histrion za ulogu Cvjetinića u predstavi Ljubica u režiji Georgija Para, te nagradu Najhistrion za ulogu Kornela Batorića – Kornijea u predstavi Francekova teta, redatelja Nine Škrabe. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

Mladen Cernjak

dipl. producent i dipl. iur.

Filmski producent, direktor filma; poznat po filmovima Daylight (1996), DragonHeart (1996) te The Forbidden Kingdom (2008), kao i seriji Game of Thrones (2012-2013).

Suradnici/podržavatelji/uključeni:

Dubravka Oraić Tolić

akademkinja

Doktor znanosti, književna teoretičarka, esejistica, pjesnikinja i prevoditeljica. Studirala je filozofiju i ruski jezik s književnošću. Dobitnica je Državne nagrade za životno djelo u području humanističkih znanosti za 2012., te Nagrade HAZU 2013. za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH u području književnosti za knjigu Akademsko pismo.

Nikola Meheš

informatički programer

Igor Mihaljinec

savjetnik za društveno-humanistička pitanja

Snježana Matošević

dipl. politolog – novinar, sindikalni povjerenik

Pridružite nam se!

POZIVAMO VAS da se kao suradnici pridružite poticanju općeljudskih vrijednosti u stvarnom životu!

Humanizam inicijativa okuplja kvalitetne ljude s plemenitim ciljevima i idealima odlučne da pokrenu bolje društvo!

Svi koji u bilo kojem obliku surađuju – podržavatelji su i pridruženi su Humanizam inicijativi.

    Naši Partneri