Nagrada

Dodjeljujemo Baščovjek nagradu - jedinstvenu nagradu, novi glas za humanizam u najutjecajnijim segmentima društva i kulture. Baščovjek je nagrada za promicanje humanističkih vrijednosti. Dodjeljuje se djelatnostima u kulturi koje presudno utječu na suvremeno društvo i društvenu svijest;

                                                             

to su: televizija, internet, portali, kazalište, radio, film i igrana serija, koncerti.

Neovisno visokostručno i ugledno Vijeće/Povjerenstvo dodjeljuje Nagradu jednom godišnje, uz tematski koncert i manifestaciju.

Promoviraju se sudionici u konkurenciji za Nagradu, povjerenstvo, nominirani i dobitnici.

Televizija

Nagrada se dodjeljuje pojedincima te emisijama i nizovima emisija, bez obzira na žanr, ili pak televizijskim kućama za godišnji doprinos kritičkom tretiranju društvenih anomalija te promicanju humanističkih vrijednosti u društvu, napose primjernim djelovanjem na mlade.

Internet

Na području kojemu je pristup neograničen i u kojem su zlouporabe najčešće, nagradom će se cijeniti suprotstavljanje brojnim oblicima diskriminacije, nasilju, napose nad slabima i obespravljenima, govoru mržnje i sličnim pojavama, uz poticanje vrijednih zalaganja.

Portali

Elektroničke publikacije, pojedinci, kolumne, medijska kuća nagrađuju se za zalaganje u vrednotama ljudskosti.

Kazalište

Nagradom za područje kazališne djelatnosti napose će se poticati godišnji doprinos profesionalnih i amaterskih, dramskih, plesnih, lutkarskih i glazbenih ansambala senzibiliziranju javnosti za pitanja ranjivih, obespravljenih, marginaliziranih, ugroženih i na neki način prikraćenih društvenih skupina.

Radio

Kao i za televiziju, nagrada za radio dodjeljuje se pojedincima te emisijama i nizovima emisija, bez obzira na žanr, ili pak radijskim kućama za godišnji doprinos kritičkom tretiranju društvenih anomalija te promicanju humanističkih vrijednosti u društvu, napose primjernim djelovanjem na mlade.

Film i igrana serija

Kao i kod kazališta, nagrada će biti poticaj senzibiliziranju publike za pitanja ranjivih, obespravljenih, marginaliziranih, ugroženih i na neki način prikraćenih društvenih skupina.

Koncerti

Nagrada se dodjeljuje za organizaciju koncerata odnosno poruku koja pridonosi zalaganju za humanističke vrijednosti.

 

Naši Partneri