NATJEČAJ ZA BAŠČOVJEK NAGRADU

BAŠČOVJEK NAGRADA u kulturi i medijima

poziva autore, novinare, urednike, redatelje, scenariste,

i/ili njihova ostvarenja (emisiju, članak, predstavu, film, igranu seriju, program, kolumnu, portal), televizijsku kuću, radijskog nakladnika

da se prijave na natječaj u kategorijama:

TELEVIZIJA, PORTALI (TISAK), FILM I IGRANA SERIJA, RADIO, KAZALIŠTE.

Baščovjek nagrada potiče svakodnevna, popularna, uspješna, zabavna djela iz kulture i medija – da se uz osnovnu temu kojom se bave, istovremeno „između redaka“ zalažu za humanističke vrijednosti !

Djelo/program koji se prijavljuje ne treba se izričito baviti problemom ugroženih ljudskih vrijednosti u suvremenom svijetu, nego se može baviti nekom drugom temom, ali je ključno da se u podlozi zalaže za dobro, npr. toleranciju, etičnost, prava i dostojanstvo čovjeka, skrb za okoliš, ili se buni protiv diskriminacije, govora mržnje, korupcije, koristoljublja...

Svrha Nagrade je promovirati i poticati što više vrijednih uradaka i autora. Time, a ne samo nagrađivanjem rijetkih, mnoga tematski i žanrovski različita djela i programi humanog izričaja poniru u sve dijelove društva.

Baščovjek nagrada kroz umjetnost i medije atraktivno bez presedana popularizira humane vrijednosti.

Cilj... je unaprijediti dobrobit društva. Cilj je da se sukladno postignutom znanstveno-tehnološkom napretku ostvare i najviše intelektualne i etičke vrijednosti čovjeka i čovječanstva! Time, ljudskiji smisao i ljudskije funkcioniranje cjelokupnog života!

Nagradu čini priznanje/plaketa.

DOBITNIKE BIRA POVJERENSTVO I VIJEĆE U KOJIMA JE VELIK BROJ VANJSKIH ČLANOVA:  Kompetentni humanisti iz kulture, medija, društvenih znanosti i sl. čine Povjerenstva i Vijeće – otvorene za što više vanjskih članova: pozivamo članove strukovnih udruženja, profesore, umjetnike, znanstvenike i ostale humaniste... da se pridruže do kraja natječaja. Tom otvorenošću Baščovjek nagrada poziva na opću društvenu odgovornost, kako bi svatko dao doprinos stvaranju boljeg društva.

U Povjerenstvu za pojedinu kategoriju nalazi se dio stručnjaka u toj kategoriji kao i dio iz drugih struka.  Pri dodjeli bit će objavljeni svi članovi Povjerenstava i Vijeća.  Nakon nominacija, Povjerenstva i Vijeće zajedno donose odluku te nagrađuju isključivo vrhunska ostvarenja.

KRITERIJI VREDNOVANJA

Povjerenstva, Vijeće i Savjet strogo će paziti da ne ovise o bilo kakvim interesima, klone se povođenja za bilo čijom koristi i budu slobodni od vanjskih utjecaja.
Svi programi/djela trebaju biti proizvedeni, emitirani ili prikazani 2022. godine.
Priznanje Nagradom odaje se isključivo vrhunskim ostvarenjima po navedenim specifičnim kriterijima.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE DJELA/PROGRAMA:

  1. Izravno ili posredno, ali snažno promicanje i zalaganje za humanističke vrijednosti ili na isti način suprotstavljanje dehumanizirajućim pojavama u raznim oblicima.
  2. Strukovna kvaliteta.
  3. Javni utjecaj; imidž i doseg (na društvenim mrežama, u medijima), gledanost, popularnost.

Vrednuje se harmonija ta tri kriterija, spretnost u njihovu spajanju na atraktivan način (to može biti inovativno, izazovno, izvan okvira, multimedijski, interdisciplinarno). Koliki je utjecaj na javnost očitovat će se i na temelju zanimljivosti za publike.

Dodatni kriteriji koji se uzimaju u obzir su: hrabrost u pristupu humanizmu, originalni pristup temi, hrabrost u kritici nositelja moći, otvaranje novih humanističkih tema.

 

TEME KOJE OBUHVAĆA PRVI KRITERIJ ZA DODJELU NAGRADE (prema Pravilniku):

Zalaganje za humanističke vrednote:

prava i slobode čovjeka;   moral/etika / moralno-etički integritet;   održivi razvoj i očuvanje prirodnoga okoliša;   društveno i humanistički odgovorno poslovanje;   opće zagovaranje zdravoga života;   humanost;   pravda;   ravnopravnost spolova;   tolerancija;   odgovornost medija;   odvažno i slobodno izražavanje, i istraživačko novinarstvo;   međureligijski i ekumenski dijalog;   individualna odgovornost prema sebi, drugima i svijetu;   pravo na dostojanstvo čovjeka.

Razni oblici suprotstavljanja dehumanizirajućim pojavama kao što su: 

diskriminacija;   nesnošljivost/isključivost (vjerska, etnička, svjetonazorska);   ksenofobija;   poticanje na mržnju;   koristoljublje, interesi;   korupcija;   nepotizam;   mobing;   kriminal;   zavist/ljubomora;   pohlepa za moći, materijalnim dobrima i statusom;   licemjerje;   nedostatak empatije;   ovisnosti (psihičke, fizičke, virtualne);   fizičko i psihičko nasilje, te nasilje u medijima;   apatija, stres, depresija;   kaos mnoštva beskorisnih informacija;   konzumerizam i materijalističko-tržišna kultura;   senzacionalizam;   manipulacije od strane društva/javnosti/medija;   ukalupljivanje načina života od strane društva/javnosti/medija;   generiranje strahova od strane društva/javnosti/medija;   (mas)medijsko kreiranje stvarnosti, relativiziranje istine.

Početne godine prijave se otvaraju u studenome i to za pet kategorija, dok će narednih godina prijave biti otvorene ranije i za svih sedam kategorija.

PRAVILA PRIJAVE za Baščovjek nagradu za 2022. godinu

Natječaj je objavljen 22. studenog 2022. Pitanja u vezi s prijavom mogu se postaviti putem e-maila.

Kandidati: autori mogu sami prijaviti svoja ostvarenja, može ih prijaviti netko drugi iz njihove djelatnosti, Savjet Humanizam inicijative također predlaže kandidate.

S pristupljenim djelima u proceduri procjene Baščovjek Humanizam inicijativa postupa u skladu sa Zakonom o autorskom pravu te ih neće javno prikazivati niti dijeliti drugim osobama.

Pravilnik o Baščovjek nagradi iz 2022. g. bit će dostupan na ovom portalu.  Prijava se podnosi isključivo putem elektroničke pošte: obrazac s ovog portala (www.bascovjek.hr/natječaj) ispuniti i poslati na e-mail: nagrada@bascovjek.hr.  Rezultati o nominiranima, kao i ostali podatci bitni za dodjelu bit će objavljeni na www.bascovjek.hr.

- ZA NAGRADU SE MOGU PRIJAVITI:  autori, urednici, novinari  i/ili njihova ostvarenja kao emisije i programi svih vrsta, prilozi, glazbeni video spot, iznimno propagandni spot koji nije komercijalnog karaktera već promiče neko opće dobro, te televizijska kuća
- PROGRAM MOŽE PRIJAVITI:  producent, urednik, autor, strukovna udruga

- ZA NAGRADU SE MOGU PRIJAVITI:  autori, urednici, novinari  i/ili njihova ostvarenja kao elektroničke publikacije svih kategorija i tematika, dnevne i periodične (kolumna, članak, rubrika), te portal
- PROGRAM MOŽE PRIJAVITI:  urednik, autor, nakladnik, strukovna udruga

- ZA NAGRADU SE MOGU PRIJAVITI:  redatelji, scenaristi  i/ili njihova ostvarenja - igrani film, dokumentarni film, animirani film, igrana serija
- PROGRAM MOŽE PRIJAVITI:  redatelj, producent/produkcija, strukovna udruga

- ZA NAGRADU SE MOGU PRIJAVITI:  urednici, autori, novinari  i/ili njihova ostvarenja kao emisije, programi, radio-drame i ostale radijske forme, te radijski nakladnik
- PROGRAM MOŽE PRIJAVITI:  urednik, autor, producent, strukovna udruga

- ZA NAGRADU SE MOGU PRIJAVITI:  redatelji, scenaristi  i/ili njihova predstava (profesionalna i amaterska, za odrasle i djecu)
- PROGRAM MOŽE PRIJAVITI:  redatelj, kazališna kuća, strukovna udruga

Mišljenja o Baščovjek nagradi

Humanistička gimnazija

Ravnatelj Tonći Maleš, prof.

U moru nagrada koje se izdaju redom za mjerljive brojčane rezultate, nagrada koja bi se davala za promicanje nematerijalnih i nemjerljivih VRIJEDNOSTI je pravo osvježenje i dobrodošla promjena.
Osobito je to važno s obzirom na porast bezgranične, i time pomalo i opasne, vjere u tehnologije, datoteke, sredstva i alate i, istovremeno, nepovjerenja u ljude, emocije, sadržaje i ciljeve.
Stoga Humanistička gimnazija svesrdno podržava osnivanje i davanje ovakve nagrade, između ostaloga zato i što se u potpunosti poklapa s ciljevima i vrijednostima radi kojih je osnovana.

Osnovna škola kralja Tomislava

Ravnateljica Maja Car, prof.

Prepoznali smo da se Baščovjek humana inicijativa i vrijednosti za čije se oživotvorenje zalažete poklapaju s vizijom i misijom naše škole, a to je ČOVJEČNOST KAO NADAHNUĆE (Humanity as Inspiration) koja počiva na ljubavi, dobroti, odgovornosti, milosrđu i suosjećajnosti prema svekolikom životu oko nas, uz poštovanje slobode, jednakosti, dostojanstva, kulturnog nasljeđa čovječanstva, očuvanja prirode.
Hvalevrijedna je inicijativa koja će na površinu kroz Nagradu za humanost donijeti sve što je dobro, podržavajuće i pridonosi napretku. Vjerujem da će svi koji se prijave za Nagradu biti izvrstan primjer čemu trebamo težiti kao pojedinci, ali i društvo u cjelini. Mišljenja smo da bi što više ljudi trebalo pridonijeti ovoj inicijativi. Ako sve više ljudi potiče humanost, samo će tako naši mladi imati od kuda crpiti resurse za bolje sutra.

Naši Partneri